FL-223
Dato:14/1-2023   Annonse nr. 26431

Jeg ønsker meg et icom fl-223 ssb narrow filter til ic-706.
Har du ett i skuffen eller kanskje i en deffekt tranceiver.

Pris:
Registrert av: LB2YG, Ole Jonny, omyreng@online.no Tlf: 905 23 196,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#26431