Follogruppen har sendt inn høringssvar til rapporten fra "Arbeidssgruppe for visjon og handlingsplan"


På Styremøte 25. august ble det vedtatt å sende et høringssvar til NRRL angående
"Arbeidsgruppe for visjon og handlingsplan"s rapport.
Svaret kan leses her.