Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
21. May -18 20:00 QST-Follo blir ikke sendt
23. May -18 19:00 Flytte gamle gittermast. Tauverk og store muskler. LA7TJ
28. May -18 20:00 QST-Follo LB3VE
6. Jun -18 19:00 Temamøte: Internasjonalt arbeid, IARU LA2RR
13. Jun -18 18:00 Sommeravslutning ALLE

21/05/2018 3:19:29