Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
21. Jan -19 20:00 QST-Follo LB3VE
23. Jan -19 19:00 Drop-in
28. Jan -19 20:00 QST-Follo LA7ZKA

19/01/2019 23:35:26