Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
25. Mar -19 20:00 QST-Follo LB3VE
27. Mar -19 19:00 Vi lager kretskort (PCB) LB3VE
8. Apr -19 20:00 QST-Follo LA7EU
24. Apr -19 19:00 Foredrag om SOTA v/LA1EBA, Hans Christian. LB3VE

22/03/2019 9:05:03