Informasjon om drop-in i Follogruppen
høsten 2021


Smitteverntiltakene er fjernet.
Drop-in går som vanlig (fø&r pandemien)