steppir ant event deler
Dato:14/11-2020   Annonse nr. 24620

steppir deler event antenne 3 eller 4 element ænskes kjøpt

Pris: kr 0,-
Registrert av: LA7WNA, ståle myrbostad, staa-myr@online.no Tlf: 91721600,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#24620