HF / VHF / Power + Wattmeter
Dato:9/4-2019   Annonse nr. 23186

HF Rig. ICOM IC 737 med mic. og powerkabel. VHF IC 2100 med mic og powekabel.
SEC 1223 220 / 12 Vilt Power + SWR / Wattmeter.

Pris: 4500
Registrert av: LA5JX, Kjell A. Karlsen Ringen, korsvik1@gmail.com Tlf: 47750483,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23186