Beam, antenne for 2m, 4m. og 6m.
Dato:7/4-2019   Annonse nr. 23181

Selges samlet. Består av:
Beam antenne fra EA-antenna. 3el. for 2m., 2el. for 4m. og 2el.for 6m.
Jebsee antenne rotor med betjeningsenhet.
12m. rortorkabel og topprør.
Må hentes. Beamen er demontert på element nivå.

Pris: Kr. 2200,-
Registrert av: LA7SI, Per Wammer, perwam@online.no Tlf: 92467930,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23181