23cm.
Dato:29/8-2018   Annonse nr. 22628

"Linear Amplifier Gemini 23 Solid State" eller tilsvarende i perfekt stand ønskes kjøpt.

Pris:
Registrert av: LA9YKA, Øyvind Skaane, oyvind.skaane@getmail.no Tlf: 48099125,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22628