Steppir, ultra beam, Optibeam 30-40
Dato:2/8-2018   Annonse nr. 22570

Steppir eller ultra beam 3eller 4 element
Optibeam 30-40 m
Event deler

Pris:
Registrert av: LA7WNA, Ståle Myrbostad , staa-myr@online.no Tlf: 91721600,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22570