Medlemskap i Follogruppen av NRRL
Dato:7/3-2018   Annonse nr. 22198

Styret ber om at medlemskontingent for 2018 kr 230 innbetales snarest.
Gjelder ikke dem som har betalt før 8. mars.
Mvh Kasserer

Pris:
Registrert av: LA7TJ, Torleif Lea, latoaa@online.no Tlf: 90549651,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22198