LA3F, Follogruppen av NRRL                       P
Hvordan rapporterer jeg?

Hvordan opererer jeg?
 
DX Code Of Conduite
 
 
RADIOAMATØRER, Follo FAQ


D-Star:   
ham-tech.no   x-reflector     DMR: Brandmeister monitor
 
"Narrow FM" for repeatere forklart  


  
Lover og regler

Lovdata, Radioamatørforskriften, endret 12.07.2018

Lovdata, Radioamatørforskriften, FOR-2009-11-05-1340
Lovdata, endring av Radioamatørforskriften, FOR-2012-10-31-1017   (med frekvenser) 
Båndplaner
Båndplaner (nrrl.no)  (du må være logget inn)

båndplan:  IARU Region-1

 
RFI / TVI  - Plaget av støy?  Støyer du?  
Før du kontakter Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet for hjelp, er det mye vi kan gjøre selv for å finne støykilden. Gjør et grundig forarbeide, få hjelp av radioamatørvenner,  bevis for NKOM at vi faktisk er radioamatører.
NKOM Frekvenskontrollen          El-tilsynsloven           Det lokale El-tilsyn (Hafslund)
 
IARU R1 monitoring system (intruder watch)

 
Bruk av radio i bil
Forskrift om forbud mot førers bruk av mobiltelefon under kjøring..
Bemerk: 
§ 1.Definisjoner. I denne forskrift forstås med:   a)  Mobiltelefon: radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett. 
Radioamatørutstyr er ikke offentlig nett!
Se eksempel fra Ambulanseforbundet.


 
Diverse
World Clockd:\d\web\la3f\kuriosa\ham.html
klokke NNT / CET     Klokke UTC / Z
Beregne rekkevidde (Norge) Avstand NPT Point to point calculator  
     
Morsealfabetet          Q-koder
      Radioamatører i verden, QRZ.com 
NKOM: Norske radioamatører       Radioamatører i verden, QRZ.com 
 
Bli radioamatør

 
Kuriosa